หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นายอนุศักดิ์ ส้มแป้น
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นางสาวใบอ้อย แก้วชาติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นายสังข์ชล วังศรีราช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นายสุรศักดิ์ วงศ์วิทยานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์ศักดิ์ ทองแกมแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอารีย์ แก้วกีรติกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางอารีย์ ปั้นนาค
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสายรุ้ง ธรรมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุภาพรรณ์ จ่าลุย
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายเล็ก ธรรมศร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิจารณ์ เกษสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายย้อย สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)