หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ (12 ส.ค. 61) เวลา 17.30 น. นายพูลสุข ธรรมศร นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561.. อ่านต่อ
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัด เก็บภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายพูลสุข ธรรมศร นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีนางมัชฌิมา ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ วิทยากรรับเชิญได้แก่ นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีท่านธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันนี้ 4 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 4 มอตะแบก รับผิดชอบ โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 3 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 1 ตลาดมอกล้วยไข่ รับผิด ชอบโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 1 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 5 ปางลับแล รับผิดชอบโดย กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุมและการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 3 สามัคคีท้ายบ้าน รับผิดชอบโดยกองวิชา การและแผนงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)