หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
งบรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)