หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักปลัด ลงวันที่28/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 4/4/61
ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 16/3/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ ลงวันที่ 5/2/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 22/9/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะแยกประเภท ลงวันที่ 18/5/60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ลงวันที่ 27/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 27/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกวาดถนนที่หรือทางสาธารณะ ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการบริการขับรถยนต์บรรทุกขยะ ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการการขุดลอกวัชพืช ลงวันที่ 21/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ลงวันที่ 16/11/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)