หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายกเทศมนตรี
นายพูลสุข ธรรมศร
ปลัดเทศบาล
นายเสมอ ไคล้คง
 
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมวันที่ 4 มกราคม 2559
อวยพรปีใหม่และขอพรจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2559
โครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ออกกำลังกายตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานราชการ
กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ตรวจสุขภาพฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรมวันที่ 4 มีนาคม 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ชุมชนมอตะแบก
กิจกรรมวันที่ 3 มีนาคม 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ชุมชนตลาดมอกล้วยไข่
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
 

 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)